martes, 11 de febrero de 2014

Les Balances Fiscals: És el que realment importa?

Pueden traducir el texto con el traductor incorporado al blog, simplemente pulsando encima de la bandera correspondiente.

L’estat espanyol va publicar el 2008 les balances fiscals del 2005 amb els dos mètodes de càlcul: el del flux monetari y el del flux de benefici. Amb el de flux de benefici és on Madrid apareix en la llista de comunitats amb més dèficit fiscal. Aquest criteri de càlcul diu que la balança fiscal és la diferència entre els impostos que ha generat un territori i la despesa pública de què els ciutadans d'aquest territori s'han beneficiat. Que se'n beneficiïn vol dir que hem de suposar que l'activitat del govern central es fa per beneficiar alhora i de la mateixa manera tots els ciutadans de l'estat. Amb aquest càlcul es pretén, per exemple, que el Museu del Prado beneficia igual Madrid que Barcelona o València, que tota l'activitat i moviment que generen els visitants que hi van té el mateix impacte a la ciutat de Madrid que a la resta dels territoris espanyols.
Les balances són una foto de la capacitat econòmica de cada territori, i de la despesa pública que rep aquest territori, de què es beneficia. Amb la publicació de les balances fiscals, el 2008, l'estat va fer servir l'argument segons el qual és normal que els territoris rics tinguin dèficit fiscal, perquè tenen una renda més alta i contribueixen a la solidaritat amb els altres territoris més pobres. Però la realitat és que a l'estat espanyol això no és exactament així; hi ha comunitats autònomes riques, com la Rioja, l'Aragó i Cantàbria, que tenen una renda superior a la mitjana i que alhora tenen superàvit fiscal. En canvi hi ha territoris, com Catalunya i les Illes, que sí que són més rics que la mitjana però que tenen un dèficit fiscal molt superior al nivell de renda que tenen. No es corresponen els resultats de les balances fiscals amb aquesta teoria simple que il·lustren els processos de solidaritat interterritorial. N'hi ha de sobrecastigats i n'hi ha de sobrebeneficiats.

Parlem clar d’una vegada!. Hem de ser conscients que ara discutim una cosa que supera una balança fiscal; discutim si som un poble que volem tenir un estat i un govern que treballi pels interessos dels seus ciutadans i les seves empreses o no. I això va molt més enllà de si el dèficit fiscal és de 10.000 milions o de 16.000 milions. 
Es tracta de tenir un govern que prengui decisions d'acord amb l'estructura econòmica d'aquest país, amb la seva indústria de base exportadora, d'acord amb les necessitats de cohesió social a Catalunya; un país que ha rebut el 25% dels immigrats que han arribat a tot l'estat i que té unes necessitats de polítiques educatives determinades. No caiguem en debats metodològics del passat, que potser no interessen gaire a la gent. Si volem que Catalunya sigui independent, l'enfocament de la balança fiscal l'hem de reorientar tal com van fer Núria Bosch i Marta Espasa, fent la hipòtesi que Catalunya passa a ser un nou estat. La Generalitat tindrà més recursos per a finançar amb més import coses necessàries pels catalans. Hem de canviar l'enfocament i treballar pensant en això que plantegem ara, que és un referèndum sobre la independència.
El govern ha d’encarregar als experts que redactin, com fa Escòcia, un llibre blanc sobre la independència de Catalunya.
Fer la simulació económica y jurídica de la independència i no entrar en debats metodològics propis de quan et creus que continues formant part d'aquell estat i només mires de corregir problemes d'equitat o eficiència que pugui tenir el sector públic a l'hora de distribuir territorialment la despesa.
Els catalans nomes podran decidir asenyadament si els experts treballen amb serietat i s’exposen plantejaments i dades clares, fora de discursos propagandístics i populistes que toquen la fibra sensible de les emocions i no la racionalitat.
Si no dediquem mes esforços i atenció al treball rigorós i menys a les baralles dialèctiques, no arribarem en lloc.
Demanem seny als polítics i governants pel be de tots i del nostre futur.
©JuanJAS

PD.- Pueden traducir el texto con el traductor incorporado al blog, simplemente pulsando encima de la bandera correspondiente.
Publicar un comentario